(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 254)

Richtlijn ‘Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een multidisciplinaire werkgroep in 2012 de richtlijn ‘Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’ ontwikkeld. Als leidraad dienden de internationale richtlijn van de North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) en de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) uit 2009.

Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn meestal voldoende om de diagnose gastro-oesofageale refluxziekte te stellen.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen gastro-oesofageale reflux (GOR), een fysiologisch verschijnsel bij kinderen, en gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ). In de praktijk wordt te vaak een medicamenteuze behandeling gegeven, vooral bij zuigelingen.

Alleen kinderen met gastro-oesofageale refluxziekte dienen behandeld te worden volgens het therapeutisch stappenplan.

(Bron: Ned Tijdschr Geneesk 2014; 158: A6970)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
20 maart 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd