(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 70)

Richtlijn voor de toediening van fillers en botox

De kwaliteit van de cosmetische zorg rond botox en andere fillers moet en kan beter. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC). De NVPC gaat daarom een richtlijn ontwikkelen.

Van overheidswege is al besloten over te gaan tot meer regulering in de cosmetische sector door strengere regels voor cosmetische behandelingen in te voeren. Risicovolle behandelingen mogen alleen nog door bevoegd medisch personeel worden uitgevoerd.

Volgens de NVPC en NVEPC is dit een stap in de goede richting, maar het gaat de verenigingen niet ver genoeg. Op dit moment is elke arts, geregistreerd het BIG-register, bevoegd om cosmetische behandelingen uit te voeren. NVEPC- bestuurslid Wilfred Kolkman: “Er is hierdoor sprake van een groot verschil in mate van kwaliteit en veiligheid die patiënten wordt geboden. Een zesjarige opleiding is niet te vervangen door een of enkele (soms) halfdaagse cursussen, die vaak geen enkele officiële status hebben. Bovendien zijn fillers niet voor iedere vormafwijking of aandoening de beste oplossing. Plastisch chirurgen die hiervoor zijn opgeleid kiezen vanuit een breder arsenaal aan mogelijkheden voor de beste behandeling voor de patiënt.”

De NVPC is voorstander van wetgeving waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd die bepalen wanneer iemand precies bevoegd is om cosmetische ingrepen uit te voeren.

(Bron: NVPC, 12 december 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
17 december 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd