(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 341)

Richtlijneninstituut voor de mondzorg een feit

Er komt 1 instituut voor de ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de beroepsorganisaties KNMT en ANT hebben hierover overeenstemming bereikt. Met de oprichting van de Vereniging KiMo – waarin de bestaande organisaties Stichting KiMo en Vereniging NVPM nu opgaan – wordt een turbulente onderhandelingsperiode met een positief resultaat afgesloten.

KiMo staat borg voor zowel de wetenschappelijke ontwikkeling van richtlijnen als de zeggenschap van mondzorgverleners over de praktische uitvoerbaarheid ervan. Dat vergroot volgens FTWV, KNMT en ANT het draagvlak voor uitvoering van de richtlijnen en dat is in het belang van de kwaliteit van de mondzorg. Als een richtlijn in de praktijk bijvoorbeeld onvoldoende werkt, tot grote administratieve belasting of tot een extreme kostenstijging van de zorg leidt, kan aan de ontwikkelaars een verzoek om aanpassing worden gedaan.

KiMo wordt in eerste instantie opgericht door de federatie van wetenschappelijke verenigingen en de beroepsorganisaties van tandartsen, mka-chirurgen en orthodontisten. Daarnaast is ruimte gecreëerd voor deelname van mondhygiënisten en tandprothetici aan de richtlijnontwikkeling in de vorm van een bijzonder lidmaatschap. Zo kunnen ook deze mondzorgverleners aangeven of een richtlijn voor hen in de praktijk uitvoerbaar is.

De nieuwe vereniging kan meteen aan de slag met de 6 richtlijnen die al op het meerjarenprogramma van het Zorginstituut Nederland staan. Bovendien kan worden voortgeborduurd op de al operationele organisatie van de stichting KiMo. Kort nadat het bestuur is geïnstalleerd en de commissies bekend zijn, zal de uitwerking van deze richtlijnen ter hand worden genomen.

De eerste 3 jaar nemen FTWV, KNMT en ANT de financiering van de nieuwe vereniging voor hun rekening. Mondzorgverleners kunnen zich gedurende die periode kosteloos aansluiten als aspirant-lid of aspirant-buitengewoon-lid. De oprichtende partijen vertrouwen er op dat KiMo daarna financieel op eigen benen kan staan.

 (Bron: KNMT, 1 juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
2 juni 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd