Risico’s van peri-implantitis geïnventariseerd

Omdat tandartsen zorgvuldig moeten overwegen wel of geen implantaten bij een patiënt te plaatsen vanwege het gevaar van peri-implantitis, maakten Amerikaanse onderzoekers van de Maurice H. Kornberg School of Dentistry (Temple University, Philadelphia) een uitgebreid overzicht van alle systematische literatuuronderzoeken en meta-analyses over peri-implantitis, waaronder prevalentie en incidentie, diagnostiek, microbiologische bevindingen, het effect van systemische ziekten en de behandeling van peri-implantitis. De resultaten werden gepubliceerd in de J Oral Implantol.

De onderzoekers konden 5 punten noemen waarmee tandartsen in hun beslissing rekening kunnen houden. Ten eerste is het risico op peri-implantitis hoger bij patiënten met hart- en vaatziekten of een niet gereguleerde diabetis. Ten tweede konden de onderzoekers geen sterk bewijs vinden voor een meest effectieve behandeling van peri-implantitis, hoewel ze concludeerden dat de meeste behandelingen succesvolle resultaten kunnen opleveren. Ten derde bleek uit het literatuuronderzoek dat peri-implantitis vaker voorkomt bij patiënten met parodontitis, bij patiënten die roken en bij patiënten die al 5 jaar implantaten in hun mond hebben. Ten vierde is het microbiële profiel van peri-implantitis anders dan dat van parodontitis. Ten slotte werd als vijfde punt genoemd dat controle en mondverzorging na plaatsing van implantaten cruciaal lijkt te zijn bij patiënten met een hoog risico op peri-implantitis.

(Bron: J Oral Implantol, 28 november 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.