Roep om inzet consultatiebureaus bij mondgezondheid kinderen

Het Ivoren Kruis heeft Zorginstituut Nederland opgeroepen de plek van de mondzorg binnen de publieke gezondheid te verstevigen. Dit door de GGD-en te stimuleren om met de mondzorgpartijen samen oplossingen te zoeken zodat alle kinderen in Nederland gelijke kans krijgen op een gezonde mond.

Ouders mijden mondzorg vanwege de hoge kosten, en daarom zien tandartsen kinderen in de vroege levensfase ook niet in hun praktijk. Zo’n 95% van de kinderen bezoekt in de vroege levensfase een consultatiebureau, daarom zouden deze volgens het Ivoren Kruis ingezet kunnen worden bij de mondzorg.

Het Ivoren Kruis deed haar oproep naar aanleiding van een ‘expertbijeenkomst’ gehouden in februari en waarvoor maatschappelijke en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg en de GGD waren uitgenodigd met als doel te inventariseren welke maatregelen op basis van de bevindingen die in het rapport ‘Signalement Mondzorg 2018’ zijn beschreven door de branche ondernomen kunnen worden om de mondgezondheid van de jeugdigen te verbeteren.

Voor de bijeenkomst had het Ivoren Kruis al aangegeven dat het ZiNL-rapport over de mondgezondheid van kinderen onvoldoende basis biedt voor beleidskeuzen. Het Ivoren Kruis meent dat de expertbijeenkomst dat beeld bevestigde. Omdat cijfers over de mondgezondheid van kinderen uit krachtwijken ontbreken, handhaaft het Ivoren Kruis de stelling dat de mondgezondheid van de jeugdigen de laatste 10-15 jaar niet significant is verbeterd noch verslechterd. Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt volgens het Ivoren Kruis vooral voor kinderen die buiten het beeld van de mondzorgverlener blijven. “De taak om kinderen vanaf het doorbraak van het eerste tandje naar een mondzorgprofessional te verwijzen ligt bij het consultatiebureau maar blijkt onvoldoende. Hoewel mondzorg in het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg zit wordt mondzorg zelden tijdens consulten besproken”, aldus het Ivoren Kruis. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven aan hiervoor weinig tijd en kennis te hebben. Bovendien hebben de meeste consultatiebureaus en GGD’en jaren geleden al afscheid genomen van hun tandheelkundig preventief medewerkers (TPM-ers). Het Ivoren Kruis vond het dan ook teleurstellend dat de GGD niet inging op de uitnodiging van ZiNL om in de expertbijeenkomst te participeren.

Verder bepleit het Ivoren Kruis voor overheidsmaatregelen tegen een nieuw probleem dat de mondgezondheid van jeugdigen bedreigd: tanderosie door het drinken van teveel frisdrank. Naast de voorlichting van mondzorgverleners om tanderosie te voorkomen, vindt het Ivoren Kruis dat de overheid kan helpen door generieke maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door een zelfde soort waarschuwing op verpakkingen van eroderende frisdranken te plaatsen als op sigarettenpakjes. Een andere maatregel zou het weren van frisdranken in de school- en sportkantines kunnen zijn en deze te vervangen door gezonde keuzes.

(Bron: Ivoren Kruis, 26 februari 2019)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 maart 2019
rubriek
Actueel
Gerelateerd