(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 658)

Ruimte voor substitutie in de zorg

Zorgverleners en patiënten hebben er geen problemen mee dat eenvoudige zorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken, kleine chirurgische behandelingen, dermatologie of zorg voor patiënten met lichte psychische of emotionele klachten wordt geboden door een huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijnspsycholoog. Ook technieken als telezorg of nieuwe zorgverleners op de grens van eerste en tweede lijn kunnen bijdragen aan de substitutie. Bij deze visie en gevoelens sluiten de aanbevelingen uit het recente onderzoeksrapport ‘Kennisvraag Ruimte voor substitutie in de zorg’ van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) naadloos aan.

NIVEL-programmaleider prof. dr. Dinny H. de Bakker: “Patiënten en zorgverleners uit eerste en tweede lijn staan open voor substitutie. Nu is het tijd voor een volgende stap: een gezamenlijke, gerichte inspanning van alle partijen, met een zekere financiële structuur die hiervoor ruimte creëert.”

(Bron: Invoorzorg.nl, 1 november 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.