(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2018; 125: 134)

Schimmel Penicillium chrysogenum maakt ook anti-hiv-component

Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming wordt de schimmel Penicillium chrysogenum op grote schaal gebruikt voor de industriële productie van β-lactam antibiotica. Van origine kan deze schimmel ook andere biologisch actieve componenten produceren. Maar de klassieke stamverbetering die heeft gezorgd voor de enorme toename van β-lactamproductie, heeft tegelijkertijd de productie van andere bioactieve componenten sterk doen afnemen. Zo is de productie van sorbicillinoiden die een anti-HIV-activiteit blijken te hebben, door mutaties stilgelegd.

Onderzoeker Fernando Guzmán Chávez herstelde de productie van sorbicillinoiden door een cruciale puntmutatie in de sorbicillinoid biosynthetische genencluster ongedaan te maken via homologe recombinatie. Dit leidde ertoe dat de productie van grote hoeveelheden sorbicillinoiden door P. chrysogenum herstelde.

Met behulp van deze stam kon Guzmán Chávez het mechanisme van sorbicillinoiden biosynthese ophelderen. Hij ontdekte dat 2 transcriptieregulatoren de biosynthese controleren via een auto-inductiemechanisme waarbij de sorbicillinoiden de expressie van genen in de eigen biosyntheseroute stimuleren. Alles tezamen resulteerde dit promotieonderzoek in een nieuwe industriële P. chrysogenum-stam die grote hoeveelheden sorbicillinoiden kan produceren. Deze stam kan worden gebruikt voor de productie van geavanceerde sorbicillinoide derivaten met farmaceutische toepassingen.

(Bron: RUG-nieuws, 17 januari 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.