Scores gebitsslijtage zinvol bij fysische antropologie

In de fysische antropologie (de wetenschap die de mens als biologisch organisme, het gedrag van primaten en de menselijke evolutie bestudeert) wordt de leeftijdsbepaling van gevonden schedels van de mens uit moderne, geïndustrialiseerde samenlevingen met behulp van onderzoek naar gebitsslijtage nog weinig uitgevoerd, terwijl deze methode in forensisch onderzoek wel wordt gebruikt. Amerikaanse onderzoekers toonden met hun onderzoek aan dat scores van gebitsslijtage accurate gegevens opleveren om de leeftijd van menselijke schedels uit het geïndustrialiseerde tijdperk in te delen in categorieën ‘oudere’ of ‘jongere’ volwassene en dat met de gegevens over gebitsslijtage ook betrouwbaarder leeftijdsintervallen kunnen worden geschat dan met bestudering van de craniale suturen in gevallen waarbij alleen een schedel aanwezig is.

(Bron: Am J Phys Anthropol, 27 oktober 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.