Scriptie over maximumtarieven in de mondzorg

Tandheelkunde student Rense Nauta schreef de scriptie ‘Regulering in de mondzorg. Een kwalitatief onderzoek naar effecten van maximumtarieven op het ondernemerschap van tandartsen en de gevolgen hiervan voor de patiënt’. Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG publiceerde zijn scriptie.

Rense concludeert dat het voor tandartsen niet goed mogelijk is innovatieve zorginitiatieven te financieren. De termijn van opname van nieuwe behandelingen in de prestatielijst is bovendien volgens hem te lang. De tariefsdaling van aflopen juli zal er toe leiden dat meer tandartsen naar de kosten kijken om kostenefficiënter te werken.

De huidige maximumtarieven zijn volgens Rense remmend voor innovatie in de mondzorg. "De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de mondzorg nemen toe, indien de tarieven weer vrijgegeven worden. Vrije tarieven kunnen het best stapsgewijs ingevoerd worden, met mogelijkheden voor evaluatie en waarborgen voor publieke belangen in de zorg."

(Bron: CMT-UMCG, 17 augustus 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.