(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 315)

Slechte mondgezondheid wijst op cardiovasculair risico

Een slechte mondgezondheid bij mensen met een chronische coronaire vaatziekte gaat vaak samen met tal van andere cardiovasculaire risicofactoren. Het omgekeerde is tevens het geval. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Uppsala in European Journal of Preventive Cardiology (2014 Apr 10; Epub ahead of print). De bevindingen wijzen er volgens de onderzoekers op dat mondgezondheid mogelijk beschouwd kan worden als een marker voor het cardiovasculair risico.

In de zogenoemde Stability-trial is bij ruim 15.000 patiënten uit 39 verschillende landen met een chronische coronaire hartziekte en minimaal 1 risicofactor hiervoor navraag gedaan over de mondgezondheid. Daarbij is de aanwezigheid van alle andere mogelijke risicofactoren nagegaan.

In de onderzoeksgroep was het slecht gesteld met de mondgezondheid: 16% meldde dat ze tandeloos waren, 41% had minder dan 15 resterende gebitselementen en een kwart had last van tandvleesbloedingen tijdens het poetsen. Statistische analyse wees uit dat bij meer gebitsverlies tevens de de nuchtere glucosewaarde, het LDL-cholesterol, de bloeddruk en de tailleomvang verhoogd waren. Meer tandvleesbloedingen gingen gepaard met een hoger LDL-cholesterol en een verhoogde bloeddruk. Andersom hadden deze risicofactoren een lagere waarde bij minder gebitsverlies. Alle resultaten zijn gecorrigeerd voor leeftijd, rookgedrag, diabetes en opleidingsniveau.

Volgens de onderzoekers wijzen de resultaten er mogelijk dat een slechte mondgezondheid een risicofactor is voor de incidentie van cardiovasculaire aandoeningen, maar of het om een onafhankelijke risicofactor gaat is nog niet duidelijk. In ieder geval spelen bij een slechte mondgezondheid en coronaire hartaandoeningen dezelfde risicofactoren een rol.

(Bron: Mednet, 10 april 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.