Smaakverlies: oorzaken, gevolgen en behandeling

Smaakverlies is een veelvoorkomende klacht met mogelijk ernstige somatische en psychosociale gevolgen; toch is er weinig aandacht voor en komt het onderwerp in de onderzoeksliteratuur nauwelijks aan bod. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen geïsoleerd smaakverlies en smaakverlies in combinatie met andere neurologische symptomen. Geïsoleerd smaakverlies kan ontstaan door schade aan de chorda tympani van de nervus facialis door bijvoorbeeld otitis media of schade aan de smaakpapillen. Smaakverlies in combinatie met andere neurologische symptomen wordt veroorzaakt door schade aan een of meer hersenzenuwen, de hersenstam of de grote hersenen.

Het tijdig signaleren van smaakverlies en goede patiëntvoorlichting, diagnostiek en zo mogelijk behandeling kunnen de nadelige gevolgen van smaakverlies mogelijk beperken. Behandelopties zijn echter vaak beperkt. Zinksuppletie bij smaakverlies door zinkdeficiëntie is niet bewezen effectief.

Bron

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6483

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.