Snelle uitstroom mannelijke tandartsen verwacht

Er zal de komende jaren een snelle uitstroom zijn van mannelijke tandartspraktijkhouders, wat tot een mismatch zou kunnen leiden met het toenemend aantal vrouwelijke tandartsen dat instroomt in het veld. Tot deze constatering komt het NIVEL dat in opdracht van de Rabobank het proces van praktijkovername in de eerstelijn (huisartsen, tandartsen en apothekers) onderzocht. Volgens NIVEL is het aantal declarerende tandartsen in Nederland de afgelopen jaren gegroeid, er stroomden meer tandartsen in dan uit. In 2014 en 2015 groeide het aantal van zo’n 7.600 tot ruim 8.000. Bij de uitstromende groep gaat het met name om mannen, de instromers zijn vooral vrouwen. De verwachting is echter dat de komende 5 tot 10 jaar het proces van uittreding van huisartsen, tandartsen en apothekers sneller gaat verlopen dan tot nu toe het geval was, aldus NIVEL. Deze ontwikkeling is van invloed op het proces van praktijkovernames en de daarbijbehorende onderhandelingen. Volgens NIVEL lijken tandartsen en apothekers beter voorbereid op het overnameproces dan huisartsen. NIVEL vindt dat er een rol is weggelegd voor adviseurs maar ook van opleidingen en beroepsverenigingen om de starters te voorzien van informatie omtrent het overnameproces.

(Bron: NT, 17 augustus 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
19 augustus 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd