Start bacheloropleiding mondzorg aan Vlaamse hogescholen

Vanaf het academiejaar 2016-2017 bieden de hogescholen UC Leuven-Limburg en Arteveldehogeschool (Gent) de nieuwe opleiding Professionele Bachelor in de Mondzorg aan. De hogescholen zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met universiteiten, academische ziekenhuizen en internationale hogescholen.

De opleiding komt tegemoet aan een toenemende vraag in de sector. Het opleidingstraject leidt op tot een nieuw beroep, waarbij afgestudeerden in samenspraak met de tandarts delen van de mondzorg kunnen worden overgenomen. Dit in tegenstelling tot de reeds bestaande tandartsassistenten, die de tandarts enkel mogen ondersteunen in de organisatie van de tandartspraktijk. “De nieuwe bachelor legt de nadruk op de preventieve, zorg zodat de tandarts zich meer kan richten op complexe zorgsituaties en genezing. De afgestudeerden zullen in overleg met de tandarts wel afgelijnde delen van de mondzorg overnemen en hem of haar bijstaan in preventie- en voorlichtingsinitiatieven en in de zorgverlening aan ouderen, kinderen en personen met een handicap", vertelt groepshoofd Gezondheid van UCLL Toon Quaghebeur.

De impact van mondgezondheid op de algemene gezondheid en het welzijn is groot. Meer aandacht voor mondhygiëne dringt zich op en de zorgvraag stijgt sterk. Meer mensen behouden ook langer hun gebit. Daardoor neemt de werkdruk voor tandartsen sterk toe.

De opleiding is formeel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf academiejaar 2016-2017 kunnen de eerste studenten in de mondzorg starten aan de Arteveldehogeschool in Gent of aan UC Leuven-Limburg-Campus Gasthuisberg-Leuven. Studenten volgen de opleiding in dagonderwijs. Een voltijdse opleiding duurt 3 jaar, maar kan ook deeltijds gevolgd worden over een langere periode.

(Bron: LimburgActueel.be, 24 juli 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd
Info
publicatiedatum
20 augustus 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd