Stop de afbraakpolitiek van de mondzorg!

In een reactie op een persbericht van het CBS van 14 maart 2016 over bezoek aan tandarts en mondhygiënist zegt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) zich grote zorgen te maken over de groeiende groep patiënten die nooit meer naar de tandarts gaat. Het betreft mensen met een laag inkomen, kwetsbare ouderen en een groeiende groep jongeren. Deze ontwikkeling is desastreus voor de mondgezondheid en leidt uiteindelijk tot veel hogere maatschappelijke kosten.

De beroepsvereniging vindt dat zorgverzekeraars en overheid in dit opzicht boter op hun hoofd hebben. De huidige politiek is kortzichtig en biedt geen oplossing. Integendeel: praktische oplossingen voor mensen met een behandelachterstand zijn recent of worden allemaal weggesaneerd door de overheid.

Het ANT stelt dat zorgverzekeraars een deel van de sleutel in handen hebben als het gaat om het toegankelijk houden van de mondzorg. Nu verhogen ze jaar in jaar uit de tarieven, terwijl de dekking alleen maar afneemt. Tegelijkertijd zijn de tandartstarieven in dezelfde periode met amper 5% gestegen.

De ANT geeft aan met alle betrokken partijen in overleg te willen gaan over duurzame oplossingen voor de problemen. De beroepsvereniging denkt niet dat een terugkeer naar de basisverzekering de oplossing is. ‘We moeten zoeken naar intelligente oplossingen. We weten dat we met z’n allen meer premie betalen, dan we aan zorg consumeren. Dat geld is winst voor de verzekeraars. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan een fonds betaald door zorgverzekeraars voor kwetsbare groepen.’

(Bron: Persbericht Associatie Nederlandse Tandartsen, 14 maart 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
17 maart 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd