Gepubliceerd op: 16-09-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 510)

Stralingsdosis per Nederlander flink gestegen

De gemiddelde stralingsdosis per Nederlander is tussen 2002 en 2010 met ruim 70 procent gestegen. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat het aantal onderzoeken met computertomografie (CT) in ziekenhuizen in 10 jaar is verdubbeld.

Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), toegespitst op het gebruik van CT-scanners in ziekenhuizen.

Het is onduidelijk wat de toegenomen inzet van CT veroorzaakt. Vermoedelijk voeren ziekenhuizen steeds meer CT-verrichtingen uit omdat ze over meer scanners beschikken die bovendien sneller scans kunnen maken. Daarnaast kunnen de richtlijnen voor diagnostiek en de behandelplannen in individuele ziekenhuizen de afgelopen jaren zodanig zijn veranderd dat vaker CT wordt aangewend om een diagnose te stellen. Ook kan het zijn dat nieuw, jonger personeel, dat met CT wordt opgeleid, hieraan bijdraagt. Een andere factor kan de toegenomen mondigheid van patiënten zijn, die zelf om een CT-scan vragen. Artsen kunnen er op hun beurt eerder toe neigen een CT-scan te laten maken uit angst voor juridische consequenties bij medische missers.

Meer inzicht in de verklaringen kan bijvoorbeeld worden verkregen door mensen uit het veld daarover te laten discussiëren en een rangorde in de verklaringen te laten aanbrengen. Daarnaast kan onderzoek naar alternatieven voor CT worden gestimuleerd of naar een vermindering van de dosis per verrichting. Tevens kan een betere bewustwording bij artsen van de kosten en de risico’s van CT-onderzoek het aantal CT-verrichtingen helpen verminderen. Daarbij is het van belang de baten van dit type röntgenonderzoek, namelijk eerdere en betere diagnoses, niet uit het oog te verliezen.

(Bron: RIVM, 10 juni 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
16 september 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd