(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 534)

Strijd tegen antibioticaresistentie is urgent

De Amerikaanse overheid looft 20 miljoen dollar uit voor een diagnostische test die direct aangeeft tegen welke antibiotica een bacteriële infectie resistent is.

De prijsvraag maakt deel uit van een nieuwe nationale strategie tegen antibioticaresistentie, die op 18 september 2014 werd gelanceerd door de overheid.

Verbeterde diagnose is 1 van de 5 actiepunten. De andere 4 zijn verminderd antibioticagebruik, snellere opsporing van beginnende resistentie in de hele voedselketen, versnelde ontwikkeling van nieuwe antibiotica en versterkte internationale samenwerking binnen het vakgebied.

Doel is om tegen 2020 het aantal moeilijk behandelbare infecties serieus te hebben verminderd. De veroorzakers krijgen daarbij een eigen percentage mee. Zo moet het aantal infecties met Clostridium difficile en methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) worden gehalveerd ten opzichte van 2011. Het aantal in het ziekenhuis opgelopen infecties met carbapenemresistente Enterobacteriaceae moet 60% omlaag, voor multiresistente Pseudomonas-soorten geldt 35% vermindering.

Uiterlijk begin 2015 moeten de ministeries van defensie, landbouw en volksgezondheid met een uitgewerkt actieplan komen. Volgens sommigen gaat het plan overigens nog niet ver genoeg, vooral omdat onverantwoordelijk gebruik van antibiotica in de veeteelt er nog steeds niet door wordt verboden.

Bron: C&EN, NIH, 24 september 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
30 september 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd