Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 184)

Sue Gibbs benoemd tot hoogleraar

Personalia

Een wereld met voldoende donororganen moet het streven zijn”, aldus dr. Sue Gibbs in haar oratie ‘Synergy in regenerative medicine’ bij de aanvaarding van haar benoeming tot hoogleraar Regeneratieve geneeskunde aan het Vu medisch centrum en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam op 8 maart 2013.

Regeneratieve geneeskunde is een veelbelovend specialisme op het gebied van het herstellen van zieke organen door eigen lichaamsweefsel en de ontwikkeling van nieuwe organen buiten het lichaam voor transplantatie of voor onderzoek. Ook het orale gebied behoort tot dit specialisme.

De nieuwe hoogleraar bekleedt de gezamenlijke Vumc/ACTA Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel, die is ingesteld om vrouwelijk wetenschappelijk talenten te stimuleren en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegen te gaan.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.