Taaltoets oorzaak van lagere instroom buitenlandse tandartsen?

Op 5 en 6 mei 2018 werd in diverse media melding gemaakt van een dreigend tekort aan tandartsen. De KNMT waarschuwde in die artikelen dat het voor oudere tandartsen moeilijk is een opvolger te vinden. Zij meent dat zowel de numerus fixus voor de studie tandheelkunde als de afgenomen instroom van buitenlandse tandartsen hieraan debet is.

Uit de artikelen in het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en het Parool bleek dat Nederlandse studenten liever in de Randstad praktijk houden, terwijl buitenlandse tandartsen nog graag in de periferie hun beroep willen uitoefenen. Vooral in die gebieden is het volgens de KNMT lastig voor tandartsen om een opvolger te vinden.

Alle buitenlandse tandartsen moeten sinds januari 2017 bewijzen dat de Nederlandse taal voldoende beheersen om goed te communiceren met hun patiënten. Hiervoor moeten zij een taaltoets doen. De KNMT en de ANT hebben destijds ook voor deze taaltoets bepleit. Volgens het artikel in het Parool meldden zich in 2017 nog maar 109 buitenlandse tandartsen voor een BIG-registratie, tegenover 390 in 2016. Tevens werd daarin een woordvoerder van het ministerie van VWS geciteerd, die denkt dat de nieuwe taaltoets de reden van de terugloop is. De KNMT denkt dat een andere oorzaak is dat het voor Griekse en Spaanse tandartsen tegenwoordig ook weer mogelijk is om in eigen land aan de slag te gaan nu het economisch weer beter gaat.

(Bronnen: Algemeen Dagblad, Het Parool, 5 mei 2018; De Volkskrant, 6 mei 2018)

Leestip: Uit een nog te publiceren artikel in het NTvT (de komende editie van 8 juni 2018) blijkt dat van de 161 tandartsen met een buitenlands tandartsendiploma (behaald buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland), die in de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2017 de toetsingsprocedure voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid hebben doorlopen, er op de peildatum van 1 januari 2017 100 tandartsen ingeschreven stonden in het BIG-register. Hoe de procedure voor hen verloopt, staat in het artikel beschreven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.