(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd februari 2018; 125: 67)

Tandartsen beste bekend met Wkkgz

Uit een tweede onderzoek van de VvAA onder zorgverleners naar de bekendheid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bleek dat tandartsen van alle beroepsgroepen het beste op de hoogte zijn. Van de tandartsen onder respondenten had 98% gehoord van de wet en 60% bleek op de hoogte te zijn. Huisartsen scoorden vergelijkbare percentages: respectievelijk 97% en 55%. In de gehele onderzoeksgroep was dat respectievelijk 92% en 46%. De VvAA denkt dat de hoge percentages onder tand- en huisartsen werden gehaald, omdat bij beide beroepsgroepen hun beroepsorganisaties veel energie hebben gestoken in informatie over de wet aan hun leden.

Het tweede herhaalonderzoek vond plaats in december 2017 onder 560 zorgverleners. De resultaten van de metingen van voorjaar 2016 en voorjaar 2017 lieten een duidelijke stijging zien van de kennis en het bewustzijn van de wet. Volgens de VvAA is dat verklaarbaar, omdat per 1 januari 2017 de klachten- en geschillenregeling in werking trad en er dus veel aandacht was voor het onderwerp. Daarna viel de aandacht terug en stagneerde de groei, zo bleek uit de nieuwste cijfers. Net als bij de eerste meting van 2017 kende nog steeds minder dan de helft van de zorgverleners het doel van de wet (beide exact 46%).

(Bron: Persbericht VvAA, 20 december 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.