(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 345)

Team zorg(t) voor het parodontium

Congresverslag

Op 10 juni 2016 verzorgde de Van Hoytema Stichting een congres met als thema ‘Team zorg(t) voor het  parodontium’. Het congres was groots aangepakt met 2 parallelprogramma’s, een voor tandartsen en mondhygiënisten en een voor assistenten. Dit verslag betreft het eerste programma.

Edwin Zeubring, die ook voor het grootste deel van de dag modereerde, mocht het spits afbijten met een lezing over de synergie in de parodontologie. Naast de basics van de parodontologie kwam vooral de relatie tussen verwijzer en parodontoloog aan de orde.  De tweede spreker, Roy Horsthuis, ging dieper in op de relatie tussen parodontale problemen en systemische aandoeningen. Vaak is een causale relatie moeilijk te bewijzen, maar voor sommige aandoeningen is een dergelijk verband wel aangetoond. Als laatste spreker van de ochtend liet Giles de Quincy, aan de hand van de onder tandartsen zo geliefde bloederige plaatjes met mooie tanden, zien wat er allemaal mogelijk is bij de chirurgische behandeling van gingivarecessies.

In de middagsessie betoogde Fridus van der Weijden dat pas begonnen kan worden met nazorg als een stabiele parodontale situatie is bereikt. Bovendien moet consistente mondzorg worden geleverd die past in een zorgplan. Anna Louroupoulou besprak de nazorg voor patiënten met een implantaat. De frequentie van de nazorg is sterk afhankelijk van risicofactoren, en die werden door haar uitgebreid toegelicht. Edwin Winkel vergastte het publiek vervolgens met een verhaal over frisse adem. Vaak denkt men dat onfrisse adem wordt veroorzaakt door maagproblemen, maar dit is doorgaans niet het geval. Meestal ligt de oorzaak in de longen, de neus of de mond. Tot slot ging Dick Barendregt in op de vraag ‘Wat kan het parodontium voor u doen?’. In deze lezing was een zeer belangrijke plaats ingeruimd voor het transplanteren van gebitselementen, waar Barendregt verbluffende resultaten van liet zien.

Met 6 technische lezingen heeft de Van Hoytema Stichting duidelijk gekozen voor het laatste deel van de thematitel: ‘zorg voor het parodontium’. Gegeven de bedroevende uitkomsten van de tweede evaluatie van de Wet BIG als het gaat om de kennis van tandartsen en mondhygiënisten over het tandheelkundig team, en de recente reuring over de uitbreiding van bevoegdheden van mondhygiënisten op basis van diezelfde wet, bleef het eerste gedeelte van het thema wat onderbelicht. Misschien de volgende keer een thema ‘Zorgen over teamzorg’?

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.