Titaniumpartikels kunnen ernstige peri-implantitis bevorderen

Zweedse onderzoekers suggereren dat titaniumdeeltjes de aanwezigheid van peri-implantitis bevorderen en als zodanig de prognose van deze aandoening negatief zullen beïnvloeden.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie nadat zij de aanwezigheid minuscule titaniumdeeltjes in biopten van de gingiva hadden onderzocht bij een kleine groep van 13 patiënten met een ernstige peri-implantitis en bij 11 patiënten met implantaten maar zonder peri-implantitis, die echter wel voor parodontale behandeling in aanmerking kwamen. De biopten werden chemisch en microscopisch geanalyseerd.

Er werden in alle biopten metaalpartikels aangetroffen, maar in het gingivaweefsel van de peri-implantitispatiënten waren significant meer titaniumdeeltjes aanwezig waren dan bij de patiënten zonder peri-implantitis.

(Bron: J Oral Rehabil, 16 oktober 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.