Toename van parodontale behandelingen tot 2030

Op basis van onderzoek uitgevoerd in Duitsland, is het niet onwaarschijnlijk dat er ook in Nederland een toenemende vraag naar parodontale hulp zal komen. De Duitse onderzoekers verwachten dat er tot 2030 in Duitsland een vergrote vraag zal zijn naar parodontale behandeling, vooral onder de oudere bevolking.

Om deze trend in parodontale behandeling te kunnen inschatten, werden gegevens gebruikt uit een herhaald representatief nationaal onderzoek naar mondgezondheid. De gegevens bestonden uit systematische pocketmetingen van  groepen Duitse patiënten in de jaren 1997, 2005 en 2014. Een pocketdiepte van 4 mm of groter/hoger betekende de noodzaak voor een parodontale behandeling. Dit is in overeenstemming met de Duitse gezondheidsrichtlijnen.

Voor volwassenen van 35 tot 44 jaar bleek het gemiddelde aantal gebitselementen dat parodontale behandeling nodig had tussen 1997 en 2014 was gedaald (van 7,4 gebitselementen naar 4,8). De onderzoekers verwachten in 2030 voor deze groep een verdere afname naar gemiddeld 3,2 gebitselementen die behandeld moeten worden. Voor de senioren bleek deze trend omgekeerd: van gemiddeld 4,5 gebitselementen in 1997 naar 7,5 in 2014 en in 2030 12,2 gebitselementen.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat in de toekomst tandartsen en mondhygiënisten tot 2030 rekening zullen moeten houden met een vergrote vraag naar parodontale behandelingen. Het betreft dan vooral de ouder wordende bevolking.

(Bron: J Clin Periodontol, 9 oktober 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.