(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2017; 124: 354)

Vaccin influenza scoort 29% effectiviteit in Nederland

De effectiviteit van het influenzavaccin in Nederland gedurende de influenzaseizoenen 2003/2004 tot en met 2013/2014 blijkt 29% te zijn. Het influenzavaccin had een gemiddelde effectiviteit wanneer er sprake was van een vaccinmatch (40% effectiviteit) en een lage effectiviteit bij een mismatch (20% effectiviteit). In 7 van de 11 seizoenen was er een mismatch tussen vaccin en het circulerende virustype. Dit staat in het Ned Tijdschr Geneeskd van 27 mei 2017.

De gegevens voor het onderzoek werden door de onderzoekers verkregen van de peilstations van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn. De aan de peilstations deelnemende huisartsen namen van patiënten met een griepachtig ziektebeeld of acute luchtweginfecties neus- en keelmonsters af voor virologisch onderzoek.  De monsters werden door het RIVM geanalyseerd op de aanwezigheid van influenzavirus. De patiëntengroep bestond uit degenen die een positief monster voor influenzavirus hadden, de controlegroep uit degenen van wie het monster negatief was voor influenzavirus. Vervolgens stelden de onderzoekers de ‘influenza vaccine effectiveness’ (IVE) vast.

De conclusie was dat de effectiviteit van het influezavaccin vooral laag was wanneer er een mismatch was tussen het vaccin en het circulerende virustype en wanneer A/H3N2 het dominante influenzasubtype was. Het onderzoek is eerder verschenen in PLoS One (2017; e0169528).

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 2017; 161: D1648)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
13 juni 2017
rubriek
Actueel
Gerelateerd