Vaccin tegen kinkhoest werkt niet goed genoeg

Er is een beter vaccin nodig tegen kinkhoest, omdat de kinkhoestbacterie resistenter is geworden tegen de bestaande vaccinatie. Dit blijkt uit de monitoring van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014.

Bij tieners en volwassenen neemt het aantal infecties de laatste jaren toe. Volgens het RIVM vormt dit een bedreiging voor baby's, die nog te jong zijn om te worden gevaccineerd. Ouders spelen een belangrijke rol bij de overdracht van kinkhoest naar baby's.De ziekte kan voor baby's dodelijk zijn als ze niet of onvoldoende zijn gevaccineerd. Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen door een bacterie.

Uit Engels onderzoek is gebleken dat vaccinatie van zwangere vrouwen de baby beter beschermt. Ook in België worden zwangere vrouwen aan het eind van hun zwangerschap ingeënt om de ongeboren baby beter te beschermen.

De Gezondheidsraad, adviesorgaan van de overheid, onderzoekt of een dergelijk vaccinatieprogramma ook in Nederland kan worden ingevoerd. Verwacht wordt dat de Gezondheidsraad komend jaar met een advies komt.

(Bron: RIVM, 22 december 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.