Veel TMD-klachten bij Finse gevangenen

Uit een onderzoek onder Finse gevangenen bleek dat de prevalentie van zelfgerapporteerde TMD-klachten en klinisch gediagnosticeerde TMD (vooral aan gewricht gerelateerde TMD) hoog is. De onderzoekers bevelen dan ook aan dat tandartsen die in gevangenissen praktiseren meer aandacht besteden aan onderzoek naar en behandeling van temporomandibulaire disfunctie (TMD) bij hun patiënten.

De onderzoekers hadden de prevalentie van TMD onder 100 gevangenen vastgesteld aan de hand van klinisch onderzoek en met behulp van de Finse versie van de DC/TMD Axis I-protocol. De resultaten toonden aan dat de meest voorkomende TMD-klachten bestonden uit aangezichtspijn, (54%), temporomandibulaire gewrichtsgeluiden (43%) en hoofdpijn (37%). De prevalentie van gediagnosticeerde gewrichtgerelateerde TMD 4,5 keer hoger was dan diagnoses toegeschreven aan pijn (76% versus 17%). De meest voorkomende TMD-diagnoses onder de gevangenen waren veranderingen in het kaakgewricht (33%) en discusverplaatsing met reductie.

(Bron: Acta Odontol Scand, 15 november 2018)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.