(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 183)

Veel lacunes in kennis in de kindertandheelkunde

Voor veel preventief en restauratief tandheelkundige handelen in de kindertandheelkunde bestaat onvoldoende wetenschappelijk bewijs. Dit concluderen Zweedse en Deense onderzoekers op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek van 81 ‘systematic reviews’, waarbij werd gekeken naar kennislacunes (en wetenschappelijk bewijs van effecten van interventies) op het terrein van vroegdiagnostiek, preventie en behandeling van tandheelkundige aandoeningen, zoals cariës, tanderosie, parodontale aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen en gebitstrauma’s in het melk- en blijvende gebit bij kinderen en adolescenten.

Voor het cariëspreventieve effect van het dagelijks gebruik van een fluoridetandpasta werd een duidelijk wetenschappelijk bewijs gevonden, voor de effectiviteit van het verzegelen van fissuren met een kunsthars materiaal ter preventie van cariës gold dit in zekere mate. Op alle andere onderzochte terreinen in de kindertandheelkunde was de wetenschappelijke bewijskracht van de effecten van de tandheelkundige interventies zwak tot zeer zwak. De onderzoekers pleiten dan ook voor hoogwaardig klinisch onderzoek op veel terreinen binnen de kindertandheelkunde.

(Bron: PloS ONE, 23 februari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
11 maart 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd