Veel Nederlanders geven toestemming om medische gegevens te delen

Sinds de start van het Landelijk Schakelpunt op 1 januari 2013 hebben 10 miljoen Nederlanders hun huisarts en/of apotheken toestemming gegeven bepaalde medische gegevens beschikbaar te stellen voor bevraging door bepaalde groepen collega's. Zorgverleners mogen die gegevens alleen beschikbaar stellen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Die uitwisseling verloopt via het Landelijk Schakelpunt.

Andere zorgverleners mogen die gegevens alleen opvragen wanneer dat van belang is voor de behandeling van de patiënt. Uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle wetten en regels die  momenteel gelden.

Van al die Nederlanders zijn ruim 16 miljoen medische gegevens beschikbaar. Grofweg tweederde daarvan zijn medicatiegegevens en een derde samenvattingen van de huisartsgegevens. De beschikbare informatie is beperkt tot wat de beroepsgroepen zelf hebben vastgesteld als absoluut noodzakelijk bij reguliere (mede)behandeling, bij waarneming en in spoedeisende situaties. Daarnaast is -wanneer dat nodig is- van die patiënten bekend of zij een allergie hebben of een andere indicatie die van belang is bij de behandeling.

De toestemming voor uitwisseling is beperkt tot een specifieke groep zorgverleners met een specifiek doel. Gegevens van de huisarts zijn alleen beschikbaar voor de huisartsenpost (HAP) bij dienstwaarneming. Medicatiegegevens zijn beschikbaar voor huisartsen, apotheken en bepaalde specialisten. Geeft een patiënt toestemming aan zijn huisarts, dan zijn de apotheekgegevens niet beschikbaar. Pas wanneer een patiënt zijn apotheek of apotheken elk afzonderlijk toestemming heeft gegeven zijn ook de medicatiegegevens te raadplegen. Daarom komt het voor dat een patiënt verscheidene keren om toestemming gevraagd wordt.

(Bron: Vereniging ZVZ, 24 maart 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
5 april 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd