Veel pneumokokken bij schoolgaande kinderen

Een onderzoek onder Nederlandse schoolgaande kinderen laat zien dat bij een groot aantal van deze kinderen de bacterie Streptococcus pneumoniae aanwezig is – de veroorzaker van pneumokokkeninfecties. Tevens bleken veel kinderen verschillende typen pneumokokken bij zich te dragen.

Onderzoek naar het vóórkomen van verschillende serotypen van de bacterie in de populatie is belangrijk om te weten op welke serotypen een vaccin gericht zou moeten zijn. Met de standaardmethode met neusuitstrijkjes is het echter niet goed mogelijk om meerdere typen pneumokokken aan te tonen. Daarom is de mogelijkheid onderzocht om speekselmonsters te testen op pneumokokken-DNA met behulp van de zogenoemde PCR.

De onderzoekers testten het speeksel van 2 schoolklassen met in totaal 50 kinderen. Terwijl met conventionele kweekmethoden slechts 2 van 50 monsters (4%) positief testten op de aanwezigheid van Streptococcus pneumoniae, was de PCR-test bij 44 monsters positief (88%). In meer dan de helft van deze monsters (23) troffen de onderzoekers meerdere serotypen aan.

De bevindingen doen vermoeden dat de aanwezigheid van Streptococcus pneumoniae onder schoolkinderen groter is dan wel wordt gedacht. Tevens suggereert de grote variëteit aan gevonden subtypen dat de onderlinge verdringing van de subtypen minder sterk is dan werd aangenomen. De hoge gevoeligheid van de speekseltesten en de eenvoud van het verzamelen van de monsters maakt de testen bruikbaar voor toekomstig surveillance-onderzoek naar het vóórkomen van de bacteriën.

Bron: Ned Tijdschr Geneesk, 5 augustus 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
13 augustus 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd