Veranderingen in ontwikkelingsdefecten van tandglazuur

In een longitudinaal onderzoek werden veranderingen in de prevalentie en ernst van ontwikkelingsdefecten van tandglazuur (DDE) onderzocht bij kinderen die bij aanvang van het onderzoek 12 jaar waren. Op 15-jarige leeftijd van de kinderen bleek de prevalentie en ernst van diffuse opaciteiten te zijn afgenomen, mogelijk ten gevolge van attritie, abrasie en erosie. Dit werd niet waargenomen voor duidelijk gemarkeerde opaciteiten van het glazuur en hypoplasie

Bron

Wong HM, Wen YF, King NM, McGrath CP. Longitudinal changes in developmental defects of enamel. Community Dent Oral Epidemiol 2016; 44: 255-262. doi.org/ 10.1111/cdoe.12213

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.