Verbetering van ART-restauraties onderzocht

Promotie E. Mobarak

Atraumatic Restorative Treatment (ART) is een behandelmogelijkheid voor cariës in gebitselementen bij adolescenten. Enas Mobarak onderzocht of het overlevingspercentage van ART-restauraties is te verbeteren en trachtte de kennis over het repareren van defecte ART-restauraties te vergroten. Hiervoor vergeleek ze in een klinisch onderzoek de 2-jaarsoverleving van standaard ART-restauraties van hooggevuld glasionomeercement met ART-restauraties van chloorhexidine bevattend hooggevuld glasionomeercement (testgroep). Het bleek dat de overleving van beide materialen hoog was, maar dat toevoeging van chloorhexidine de overleving niet verhoogde. In een tweede klinisch onderzoek werd de hypothese getest dat de overleving van meervlaks ART-restauraties in blijvende molaren gevuld met zinkversterkt glasionomeercement significant hoger was dan wanneer zij gevuld zijn met het gangbare hooggevulde glasionomeercement. Het bleek echter dat de restauraties van het vulmateriaal met zink na 2 jaar minder goede resultaten gaven.

Uit Mobaraks laboratoriumonderzoek naar de hechting van 2 zelfetsende adhesiefsystemen aan normaal en door cariës aangetast dentine bleek dat adhesieven met een milde pH en die 10-MDP monomeer bevatten de hoogste hechting gaven en dus goed te gebruiken zijn voor het repareren van defecte ART-restauraties.

Op 20 december 2018 promoveerde Enas Mobarak aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift ‘Application of the ART approach in Egypt using modified glass-ionomer materials’. Promotor was prof. dr. N.H.J. Creugers en copromotor was dr. J.E.F.M. Frencken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: E. Mobarak
Beeld: E. Mobarak
Info
publicatiedatum
20 december 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd