(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 503)

Verhoogd risico op cariës bij nachtbrakers

Op het eerste gezicht lijkt er geen verband te bestaan tussen individuele slaapgewoonten en mondgezondheid. Uit een onderzoek van de Zweedse Dalarna Universiteit blijkt echter dat jonge Zweden die regelmatig laat opblijven een bijna viermaal zo grote kans op het ontwikkelen van cariës hebben als leeftijdgenoten die vroeg opstaan.

Om het mogelijke verband te evalueren tussen circadische ritmes, dieet- en tandenpoetsgewoonten en het cariësrisico bij adolescenten, onderzochten de Zweden 196 personen in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Klinisch onderzoek werd via vragenlijsten aangevuld met data over circadische ritmes, eet- en mondverzorgingsgewoonten en demografische gegevens. In hun analyse onderscheidden de onderzoekers avondmensen (37%), die alert zijn in de avond en moe in de ochtend, ochtendtypes (13%) met tegenovergestelde kenmerken, en neutrale types (50%), die noch bijzonder alert in de avond noch erg moe in de ochtend zijn.

Uit de resultaten blijkt een verband tussen het cariësrisico en individuele circadische ritmes, ontbijtgewoonten en frequentie van tandenpoetsen. Avondmensen poetsten hun tanden minder vaak en ontbeten minder regelmatig dan de andere 2 typen. Meer avond- dan ochtendmensen werden gecategoriseerd met een verhoogd cariësrisico. Opgeteld bleek de waarschijnlijkheid van een verhoogd risico bijna 4 keer zo hoog voor avondmensen als voor ochtendmensen. Uit het onderzoek wordt overigens niet geheel duidelijk of de predispositie ‘avondmens’ op zichzelf een slechtere mondgezondheid veroorzaakt, of dat beide een gevolg zijn van een in het algemeen ongezondere levensstijl.

De onderzoekers suggereren dat tandartsen de circadische ritmes van hun patiënten mee kunnen nemen in hun adviezen over mondgezondheid, vooral bij patiënten met een verhoogd cariësrisico.

 (Bron: Int J Dent Hyg, 22 juli 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
20 augustus 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd