(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 127)

Verlies van gebitslementen tast gezondheid aanzienlijk aan

Verlies van gebitselementen heeft negatieve gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid concluderen onderzoekers van London’s Global University (UCL) in een recent gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift Journal of the American Geriatrics Society. De resultaten van hun onderzoek wezen uit dat edentate ouderen 10% slechter presteerden in geheugen- en looptests dan ouderen die nog wel over hun eigen dentitie beschikken.

Het onderzoek betrof 3.166 volwassenen in de leeftijd van 60 jaar en ouder uit een groot longitudinaal onderzoek en vergeleek hun prestaties in geheugen- en looptests. Daarbij werd eerst gecorrigeerd voor een groot aantal andere beïnvloedende factoren, zoals demografische kenmerken, bestaande gezondheidsproblemen, fysieke gezondheid, leefstijlfactoren (zoals roken en alcoholconsumptie), depressie, biomarkers en sociaal-economische status. Ook na correctie bleken edentate ouderen langzamer te bewegen en slechter te scoren op geheugentests dan ouderen die nog hun eigen gebit bezaten. De resultaten wezen vooral in deze richting bij de leeftijdsgroep tussen 60 en 74 jaar.

Veelvoorkomende oorzaken van tandverlies en mentale en fysieke achteruitgangworden vaak in verband gebracht met sociaal-economische status, waarbij bredere sociale factoren zoals opleidingsniveau en rijkdom als bepalend worden beschouwd bij het verbeteren van de algemene en mondgezondheid van mensen in achterstandswijken. Wat de achtergrond van het verband tussen gebitselement- en functieverlies ook is, het verlies op zich biedt een mogelijkheid om ouderen te identificeren die een verhoogd risico lopen op versneld geheugen- en mobiliteitsverlies op latere leeftijd.

(Bron: J Am Geriatr Soc, januari 2015

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.