Verplichte taaltoets buitenlandse tandartsen dringend gewenst

De KNMT wil een verplichte taaltoets en beoordeling van de taalvaardigheid in het Nederlands voor tandartsen uit het buitenland die in Nederland willen komen werken. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van de KNMT.

Op dit moment moeten alleen tandartsen van buiten de EU een praktijktoets in het Nederlands halen, voordat ze zich in Nederland als tandarts mogen registreren. Voor tandartsen met een diploma van binnen de EU geldt dat ze alleen moeten aantonen dat ze de juiste papieren hebben. Er worden geen taaleisen gesteld. Ook hoeven deze tandartsen geen praktijkexamen af te leggen. Het tv-programma ‘Altijd wat’ van 27 oktober 2014 besteedde aandacht aan klachten van patiënten over hun buitenlandse tandarts. Veel van die klachten blijken terug te voeren op professionele onkunde, maar ook gebrekkige communicatieve vaardigheden werken problemen in de hand.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan een taaltoets vanwege Europese regelgeving niet worden verplicht. Toch zijn er landen binnen de EU, zoals Duitsland, die wel zo’n toets hebben voor tandartsen. In Nederland zouden de regels moeten worden aangescherpt.

Bron: KNMT, 24 oktober 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
29 oktober 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd