Verscherpt toezicht voor Dental Reizen uit Berg en Terblijt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft tandartspraktijk Dental Reizen uit Berg en Terblijt onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van vier maanden. De inspectie heeft geconstateerd dat er ernstige tekortkomingen zijn op het gebied van de organisatie, zorg en de patiëntendossiers.

In 2012 is er bij de inspectie melding gedaan over de kwaliteit van de zorg binnen de tandartspraktijk. In 2013 heeft de inspectie meerdere bezoeken gebracht aan de praktijk. Op 5 februari 2014 en 18 juni 2014 heeft de inspectie onaangekondigde bezoeken gebracht aan de instelling en onder andere geanonimiseerde patiëntendossiers beoordeeld.

Uit deze bezoeken bleek dat er vooruitgang zichtbaar was op het gebied van infectiepreventie, maar dat de verbeterpunten rondom de patiëntendossiers in de praktijk niet of onvoldoende waren doorgevoerd.

Zo ontbreken er regelmatig updates rondom medische anamneses in de patiëntendossiers. Er ontbreekt dan belangrijke informatie in het patiëntendossier over risicofactoren als diabetes of stollingsproblemen bij de patiënt. 

Daarnaast zijn de onderzoeken niet volgens de protocollen in de patiëntendossiers geregistreerd. De patiëntendossiers bevatten bijvoorbeeld onvoldoende informatie over aanwezige tandvleesontstekingen bij de patiënt en er ontbreken gegevens over het onderzoek, de diagnose en prognose.

De implantaatbehandelingen worden niet volgens de gebruikelijke richtlijnen uitgevoerd. Voorafgaand aan het plaatsten van de implantaten zijn geen volledige onderzoeken uitgevoerd en patiënten blijken onvoldoende te zijn ingelicht over de risico’s en behandelalternatieven. Ook blijkt dat de klinische onderzoeken vaak onvolledig zijn en niet volgens de richtlijnen zijn uitgevoerd. 

De bestuurder heeft sinds begin 2013 meerdere kansen gekregen om verbetermaatregelen te treffen, maar is er onvoldoende in geslaagd om de tekortkomingen weg te nemen.

Tijdens het verscherpt toezicht blijft de inspectie de tandartspraktijk volgen met onaangekondigde bezoeken.

Bron: IGZ, 27 augustus 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.