Verscherpt toezicht voor tandarts in Amsterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eind augustus tandarts Leijthuiser in Amsterdam onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van maximaal 3 maanden. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de tandarts de nodige verbetermaatregelen in voldoende mate doorvoert.

In oktober 2012 kreeg de tandarts al een bevel BIG opgelegd. Dit bevel werd opgeheven toen bleek dat de tandarts voldoende aan de voorwaarden van het bevel (infectiepreventie, radiologie, patiëntendossier en spoedgevallendienst) voldeed.

Tijdens de bezoeken in 2013 en 2014 waren er wel verbeteringen, maar bleek de tandarts niet in staat te zijn om de noodzakelijke verbeteringen in voldoende mate door te voeren. De tandarts heeft herhaaldelijk kansen gekregen om zelf de vereiste verbetermaatregelen te treffen. Dit leidt ertoe dat de inspectie er onvoldoende vertrouwen in heeft dat door de tandarts proactief voldoende verbetermaatregelen worden getroffen. Dit maakt verscherpt toezicht noodzakelijk.

Met het verscherpte toezicht blijft de inspectie de tandarts volgen met onverwachte bezoeken tot de noodzakelijke verbeteringen binnen de gestelde termijn zijn gerealiseerd en leiden tot verantwoorde zorg.

Bron: IGZ, 10 oktober 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.