Verscherpt toezicht voor tandarts in Haarlem

Verscherpt toezicht voor tandarts in Haarlem

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft tandarts Wiers in Haarlem onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van maximaal 3 maanden. De inspectie heeft geconstateerd dat er tekortkomingen zijn op het gebied van de zorgveiligheid en infectiepreventie.

Na het opheffen van het BIG- bevel in 2013 bleef de IGZ de tandarts intensief volgen. Tijdens inspectiebezoeken in 2013 en 2014 bleek dat er nog steeds hoge risico’s voor de veiligheid en kwaliteit van zorg zijn. Zo trof de inspectie instrumenten aan die werden hergebruikt en onvoldoende waren gereinigd. Daarnaast waren er in de praktijk materialen aanwezig waarvan de datum was verlopen en bleek uit de patiëntendossiers onvoldoende of een patiënt op de hoogte was van de behandeling. De inspectie concludeert dat de tekortkomingen een onaanvaardbaar risico vormen voor de patiëntveiligheid.

De tandarts staat nu voor een periode van 3 maanden onder verscherpt toezicht. Gedurende deze periode moet de tandarts de inspectie op de hoogte houden met een maandelijkse voortgangsrapportage van de verbeteringen. De inspectie blijft de tandarts volgen met onverwachte bezoeken tot de noodzakelijke verbeteringen binnen de gestelde termijn van3 maanden zijn gerealiseerd en leiden tot verantwoorde zorg.

Als aan het einde van deze toezichtperiode niet voldoende verbeteringen zijn gerealiseerd overweegt de inspectie andere maatregelen

(Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg, 8 juli 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.