(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd december 2015; 122: 655)

Versplintering richtlijnen dreigt na oprichting NVPM

De route naar richtlijnen voor de mondzorg heeft een onverwachte wending genomen: KNMT en ANT richten er zélf een vereniging voor op, de Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg (NVPM). Begin september trok de KNMT zich terug uit het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) dat de richtlijnontwikkeling op zich zou nemen.

Richtlijnen zijn volgens KNMT en ANT essentieel voor de kwaliteit en de transparantie van de (mond)zorg. Voor de haalbaarheid van richtlijnen zijn praktische toepasbaarheid en brede overeenstemming binnen de beroepsgroep noodzakelijke voorwaarden. Om het gewenste draagvlak veilig te stellen, zal de NVPM worden geleid door individuele tandartsen die bepalen welke richtlijnen worden ontwikkeld en geautoriseerd. Er is opzettelijk gekozen voor een vereniging als organisatievorm, zodat tandartsen er lid van kunnen worden.

Juist een gebrek aan inspraak voor individuele tandartsen was vorige maand aanleiding voor de KNMT om de deelname aan het KiMo te beëindigen.

Met de oprichting van de NVPM zeggen KNMT en ANT een breed richtlijnenprogramma voor de mondzorg mogelijk te willen maken. Naast richtlijnen voor het medisch-tandheelkundig handelen gaat het ook om handvatten voor de praktijkvoering. Om te komen tot dit brede programma zoekt de NVPM nadrukkelijk de samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Hoe deze samenwerking gestalte gaat krijgen, nu de wetenschappelijke verenigingen zich in principe aan het KiMo hebben gecommitteerd, is nog niet duidelijk.

De eerste NVPM-richtlijnen moeten in 2016 ontwikkeld zijn.

(Bron: Dental Tribune, 22 oktober 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
29 oktober 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd