(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 194)

Vertraagde werking nieuw antibioticum begrepen

Antibioticaresistente tuberculose vormt een enorme uitdaging voor de ontwikkelaars van nieuwe medicijnen. Bedaquiline, een recentelijk door de Amerikaanse Food & Drug Administration toegelaten antituberculose-antibioticum, blokkeert de energieproductie in tuberculosebacteriën. Bij testen met tuberculosepatiënten werkte bedaquiline zeer effectief, maar in de eerste dagen van de behandeling was het effect beperkt. De werking in deze beginperiode wordt als maatstaf gebruikt voor de beoordeling van nieuwe geneesmiddelkandidaten. Een slecht resultaat kan tot beëindiging van de ontwikkeling leiden.

Een internationaal onderzoeksteam heeft nu de moleculaire oorzaak van deze vertraagde werking ontdekt (Nat Commun 2014; 5: 3369). Ze ontrafelden de veranderingen in de bacteriële stofwisseling die het overleven voor de bacteriën in de beginperiode mogelijk maken.

Het verkregen inzicht in de bacteriële respons op het antibioticumpotentieel kan worden gebruikt voor het creëren van efficiënte antibioticacombinaties.

(Bron: Vrije Universiteit, 6 maart 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.