Gepubliceerd op: 09-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 437)

VMTI congres ‘Tussen De Oren’

Op 3 oktober 2013 organiseert de Vereniging voor Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) het congres ‘Tussen de Oren’. In de mondzorgpraktijk komt het met regelmaat voor dat het stellen van de juiste diagnose door de tandarts wordt bemoeilijkt door de psychische gesteldheid van de patiënt. Het is essentieel dat de tandarts een juiste inschatting maakt van met wat voor een patiënt hij/zij te maken heeft, losstaand van de mondklacht waarmee de patiënt zich meldt. Kennis van psychologische processen en psychische ziektebeelden vergroot de kans op vroegtijdige herkenning en adequate behandeling. Tijdens het congres zal op deze regelmatig voorkomende problematiek tijdens de praktijkuitoefening interactief - tussen artsen, tandartsen en sprekers - worden ingegaan.

Informatie en aanmelding via: www.vmti.nl

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.