Voortaan vergoeding stageplek tandartsassistent

Tandartspraktijken die mbo-studenten Tandartsassistent opleiden kunnen daarvoor vanaf volgend schooljaar een tegemoetkoming krijgen uit het Stagefonds Zorg. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft dit toegezegd op verzoek van de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen. Met de extra financiële ondersteuning wordt het aantrekkelijker om een opleidingsplaats aan tandartsassistenten te bieden.

Het aantal mbo’ers dat voor de opleiding tot tandartsassistent kiest, stijgt al jaren fors. In een aantal regio’s in Nederland is de kans een stageplek bij een tandarts te vinden momenteel matig. In Nederland werken naar schatting zo’n 17.000 tandartsassistenten.

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. In het studiejaar 2013-2014 maakten zo’n 50.000 stages aanspraak op een uitkering uit het fonds.

(Bron: KNMT, 14 juli 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock.
Beeld: Shutterstock.
Info
publicatiedatum
16 juli 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd