Vroege orthodontische behandeling lijkt weinig effect te hebben

Orthodontie

Britse onderzoekers vroegen zich af of een vroegtijdige orthodontische behandeling bij kinderen jonger dan 11 jaar wel zin heeft. Het betrof dan onder meer de behandelingen van overbeten, ectopisch staande cuspidaten of het vroegtijdig extraheren van gebitselementen. Uit een meta-analyse bleek dat er weinig bewijs is dat de vroegtijdige behandelingen beter resultaat opleveren dan een later gestarte behandeling. Maar de onderzoekers stellen ook vast dat deze constatering niet hoeft te betekenen dat een vroegtijdige behandeling op zich ineffectief zou zijn.

Bron

Sunnak R, Johal A, Fleming PS. Is orthodontics prior to 11 years of age evidence-based? A systematic review and meta-analysis. J Dent 2015 Feb 12. pii: S0300-5712(15)00032-9. doi: 10.1016/j.jdent.2015.02.003.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.