VWS schept duidelijkheid over medisch beroepsgeheim

Met de publicatie van een factsheet Medisch beroepsgeheim geeft het ministerie van VWS antwoord op vragen over het medisch beroepsgeheim. In de factsheet worden de belangrijkste regels en uitzonderingen rond het medisch beroepsgeheim op een rij gezet. Doel is om een bijdrage te leveren aan debatten in het parlement waarin het beroepsgeheim een rol speelt. Bovendien kan dit document voor patiënten en verzekerden een eerste referentie zijn voor hun rechten en plichten.

(Bron: Ministerie van VWS, 30 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.