Gepubliceerd op: 05-07-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 368)

W.E.R. Berkhout lid van bestuur NTvT

Personalia

Met ingang van 28 mei 2013 is dr. W.E.R. Berkhout benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde BV. Tegelijkertijd werd hij benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de aan de NTvT BV gelieerde Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, die onder andere de NTvT Debuutprijs en de NTvT Publicatieprijs toekent.

Erwin Berkhout behaalde zijn tandartsdiploma in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 promoveerde hij op het onderwerp ‘digitale radiologie’ en in 2009 voltooide hij de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3. Momenteel is hij hoofd van de sectie Tandheelkundige Radiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en verzorgt daar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. In Loosdrecht voert hij tevens een algemene tandartspraktijk.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

W.E.R. Berkhout
W.E.R. Berkhout
Info
publicatiedatum
5 juli 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd