‘Webvoorlichting mikt veel te hoog’

Het is ‘alarmerend’ dat teksten op websites met voorlichting over vaccinatieprogramma’s nog steeds te moeilijk zijn, in weerwil van alle aanbevelingen die er op dit terrein zijn gedaan. De kwaliteit en toegankelijkheid van officiële sites is, vergeleken met websites van anti-vaccinatiegroepen, uitstekend, maar hier is sprake van ‘een van de meest evidente tekortkomingen’ in de gezondheidsvoorlichting via internet.

Dit schrijven Gabriele Sak en haar Zwitserse collega’s na analyse van 1.093 Engelstalige websites waarin pro (514), contra (471) of neutraal (108) voorlichting over vaccinatie werd gegeven (BMC Public Health. 2016;16:38). Zij bekeken op grond van 40 criteria de vormgeving (werkende links, menu’s, foto’s en video’s), de interactiviteit (reactiemogelijkheid, forums), de inhoud in het algemeen (eigendom, advertenties, leesbaarheid) en qua vaccinatie (ziekte-informatie, voor- en nadelen van vaccinatie, links naar andere sites).

Op vrijwel alle criteria scoorden de pro-websites wat beter dan de anti-websites. Opmerkelijk was wel, aldus de onderzoekers, dat de anti-sites beduidend vaker videomateriaal aanboden, gelegenheid tot commentaar gaven en advertenties droegen. Van een beoordeling naar waarheidsgehalte onthielden de auteurs zich.

Uit leesbaarheidanalyse bleek dat meer dan drie kwart van de sites, zowel pro als anti, ‘moeilijk te lezen’ was (middelbareschoolniveau). Slechts een paar procent bood informatie op basisschoolniveau.

De beste site, met 31 uit 34 punten, was netdoctor.co.uk. De hoogst scorende anti-site, met 29 punten, was articles.mercola.com.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 13 februari 2016; 160: C2876)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
18 februari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd