Week van het Oorsuizen 2-8 februari 2015

Ruim 1 miljoen mensen hebben een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren toe, er komen onder andere meer jongeren met oorsuizen bij. Mensen die een constante piep, suis of fluit horen, krijgen vaak van hun arts de boodschap ‘het is niet te genezen, leer er maar mee leven’. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan, maar er is weldegelijk hulp te halen. Daarom organiseert Stichting Hoormij (waar de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden deel van uitmaakt) van 2-8 februari voor het eerst de Week van het Oorsuizen. Het thema van deze publiekscampagne is ‘Oorsuizen: er is hulp’.

Op vrijdag 6 februari 2015 is er een speciale informatiebijeenkomst voor mensen met tinnitus in het UMC Groningen. Een ervaringsdeskundige vertelt zijn persoonlijke verhaal en een audioloog gaat in op de medische kant en wat een audioloog of kno-arts voor mensen met tinnitus kan betekenen. Daarnaast werken een psycholoog/tinnitusconsulent en bedrijfsarts mee aan het programma. Mensen met tinnitus krijgen hier informatie en praktische tips en kunnen ervaringen uitwisselen met elkaar. Dat kan hen helpen weer een stap te maken in de acceptatie van hun tinnitus en het omgaan met de aandoening. Stichting Hoormij/NVVS organiseert deze bijeenkomsten met grote regelmaat door geheel Nederland.

(Bron: ANP Perssupport, 26 januari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.