(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 370)

Weinig lof voor commerciële SEH

Commerciële instellingen die spoedeisende hulp (SEH) buiten praktijkuren bieden, zoals die in Engeland bestaan, worden door patiënten beduidend minder goed beoordeeld dan de SEH van niet-commerciële diensten en de reguliere zorg. In het Verenigd Koninkrijk is ook het aanbieden van deze zorg vrijgegeven aan de markt. In de Verenigde Staten was al eerder geconstateerd dat patiënten de hulpverlening bij commerciële ziekenhuizen minder goed beoordeelden. Fiona Warren en collega’s onderzochten daarom de ervaringen van Engelse SEH-bezoekers in 2 perioden in 2012 en 2013 (BMJ 2015; 350: h2040).

Zij stuurden 4 vragen over de geboden zorg naar 2,75 miljoen patiënten en kregen bijna 1 miljoen formulieren retour (35%; aanwijzingen voor responsbias waren er niet). Ruim 106.000 patiënten hadden in de onderzoeksperiode een bezoek gebracht aan een SEH.

Van hen was 63% tevreden over de snelheid waarmee zorg werd geboden en 31% was ontevreden. Vertrouwen in de dokter had 82%, volstrekt geen vertrouwen 12%. Over het geheel genomen meldde 33% zeer goede ervaringen, 39% redelijk goede, 8% vrij slechte en 6% zeer slechte ervaringen.

Op alle vragen scoorden commerciële instellingen significant slechter dan instellingen zonder winstoogmerk. Een commerciële instelling die binnen de eigen groep een 5 scoort, zou slechts een 2,5 krijgen als niet-commerciële instelling. Vooral patiënten die door hun werk niet in de gelegenheid waren om naar de eigen huisarts te gaan, waren veel ontevredener, evenals leden van etnische minderheden.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 1 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
4 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd