Werkplan 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Minister Schippers van VWS heeft het het Werkplan 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de Tweede Kamer aangeboden. Het werkplan beschrijft de activiteiten die de inspectie voor dit jaar gepland heeft, alsook de risicothema’s waar de inspectie de meeste aandacht en capaciteit aan besteedt. 2016 is het eerste jaar waarin de inspectie invulling geeft aan 'Gezond vertrouwen' het Meerjarenbeleidsplan van de inspectie voor de jaren 2016-2019.

De inspectie vindt het belangrijk dat wordt geïnvesteerd in continue verbetering van de zorgverlening en actief geleerd van incidenten. Als de kwaliteit en de veiligheid van de zorg niet gewaarborgd zijn en de zorgverlener slaagt er niet in dat te verbeteren, dan grijpt de inspectie in. De inspectie houdt de balans tussen stimuleren van zorgverleners om zorg te verbeteren en het nemen van maatregelen goed in de gaten. Per situatie wordt de meest effectieve maatregel toegepast.

Meer dan voorheen zal worden gekeken naar de communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager, en of de geboden zorg wel aansluit op de leefwereld en het perspectief van de betrokken patiënt. Ook de samenwerking en de overdracht tussen de diverse zorgverleners zijn daar onderdeel van.

Met ingang van 2016 start de inspectie met het inzetten van patiënten, familie en mantelzorger als ervaringsdeskundigen bij inspectiebezoeken. Zo gebruikt de inspectie een methode waar de inspecteur tijdens een bezoek de patiënt observeert en/of worden er gesprekken met mantelzorgers of clientenraden gevoerd. De inspectie volgt ook in de (sociale) media welke ervaring/verwachting de burger heeft ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarnaast communiceert de inspectie open, toegankelijk en begrijpelijk met de Nederlandse burger.

In 2016 zijn de belangrijkste 5 toezichtsprioriteitein van de inspectie: effecten van de veranderingen in de zorg, bestuurlijke verantwoordelijkheid, medicatieveiligheid, verpleegzorg en disfunctionerende beroepsbeoefenaren.

(Bron: IGZ, 14 januari 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.