Wet breidt toezicht van inspectie uit

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt  sinds 1 januari 2016 toezicht op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel de cliënten als de inspectie hebben met de nieuwe wet meer mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg.

Met de Wkkgz is het toezichtveld van de inspectie uitgebreid met de alternatieve zorgaanbieders, de cosmetische sector en zorgverleners die als solist werkzaam zijn.

De invoering van de Wkkgz is een uitbreiding van de al bestaande meldplicht voor zorgaanbieders. Nieuw is dat zorgaanbieders verplicht bij de inspectie moeten melden als zij een zorgverlener ontslaan wegens ernstig tekortschieten in de zorgverlening. Ook is de ‘meldplicht na seksueel grensoverschrijdend gedrag’ verbreed tot ‘meldplicht van geweld in de zorgrelatie’.

De zorgaanbieder is voortaan verplicht om te controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen volgens de zogenoemde vergewisplicht. Deze vergewisplicht moet voorkomen dat zorgverleners die een gevaar zouden vormen voor cliënten, aan de slag gaan in de zorgsector.

Bij sollicitaties van BIG-geregistreerden is het van belang dat de zorgaanbieder het BIG-register en de online lijst voor BIG-geregistreerden raadpleegt. De zorgaanbieder kan ook navraag doen bij de IGZ. Het verzoek aan de inspectie kan uitsluitend worden ingediend door een zorgaanbieder die instelling is in de zin van de Wkkgz en door gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier. De inspectie controleert of de aanvrager gerechtigd is om de gevraagde informatie te ontvangen.

De positie van de cliënt wordt op verschillende terreinen versterkt, onder andere door de laagdrempelige klachten- en geschillenregeling.

Doel van de nieuwe wet is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

(Bron: IGZ, 31 december 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
publicatiedatum
6 januari 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd