Gepubliceerd op: 28-03-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 186)

When endo meets resto…..

De endodontische (her)behandeling

Voor een succesvolle endodontische behandeling is het van belang dat de wortelkanalen goed vormgegeven, gedesinfecteerd en gevuld zijn. Het is even belangrijk dat het gebitselement voorzien wordt van een goed afsluitende restauratie, zodat er geen bacteriën meer van coronaal bij het kanaalstelsel kunnen komen. Dit is in een notendop het thema van het congres ‘When endo meets resto’, dat door het tijdschrift Tandartspraktijk was georganiseerd op 8 maart 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht.

De spits werd van de dag werd afgebeten door Machteld Siers. Haar lezing betrof de diagnostiek voorafgaand aan endodontische (her)behandelingen. Aan de hand van een eenvoudig schema valt vrij goed te bepalen met welk type probleem tandartsen in de dagelijkse praktijk te maken hebben als een patiënt zich met een (normale) pijnklacht meldt. Aan de hand van een anamnese, gericht onderzoek en een röntgenopname, maar vooral ook door goed te luisteren en gezond verstand te gebruiken, kan dan een diagnose worden gesteld. En zonder diagnose geen behandeling!

Daarna was het de beurt aan Julian Webber, die op een typisch Britse manier het vormgeven van wortelkanalen onder de aandacht bracht. Het belang van een goede vormgeving zit in het creëren van optimale mogelijkheden om te spoelen en te vullen. En daarbij heeft mechanische reiniging de voorkeur. Het is gemakkelijk te leren en te gebruiken en de geboekte tijdwinst kan worden ingezet om nog meer te irrigeren.

Dat onderwerp bracht Linda Peters vervolgens ter sprake. Haar motto luidde: “Een efficiënte desinfectie moet met rubberdam”. De gouden standaard hierbij is nog steeds 2-5% natriumhypochloriet. Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) kan dan aan het einde van de behandeling worden gebruikt. Maar het belangrijkste onderdeel van het irrigeren blijkt het in beweging brengen van de spoelvloeistof. Dit kan sonisch of ultrasoon, zelfs met de hand (maar dan wel minstens 30 keer een guttaperchastift in het kanaal op en neer bewegen).

's Middags nam Peter Bolhuis de congresbezoeker weer mee het wortelkanaal in. Wortelstiften worden steeds minder toegepast, zeker bij molaren omdat daar de pulpakamer en de ingangen van het wortelkanaal vaak voldoende retentie geven. Wordt er toch een stift geplaatst, dan kiest men tegenwoordig voor de tapered stift, conform de anatomie van het wortelkanaal.

Ten slotte zette Sjoerd Smeekens de kroon en de brug op het voorwerk. In een prachtig betoog liet hij aan de hand van 3 casussen zien hoe belangrijk de etiologie en de diagnostiek zijn voor het plannen en behandelen van uitgebreid restauratief werk. Het vooraf analyseren van het occlusale krachtenspel speelt een grote rol bij het bereiken van een duurzaam eindresultaat.

‘When endo meets resto’; wanneer op beide gebieden aan de belangrijkste uitgangspunten wordt voldaan, ontstaat er een duurzaam en gelukkig huwelijk.

(J. Poorterman, redacteur)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.