Zelf-gerapporteerd gebitsverlies en cardiovasculaire risicofactoren

Uit een groot internationaal onderzoek in 39 landen waaraan 15.456 patiënten met cardiovasculaire aandoeningen deelnamen, bleek dat de toename van het risico op ernstige cardiovasculaire aandoeningen verband lijkt te houden met het aantal geëxtraheerde gebitselementen zoals dat door de patiënten was aangegeven. Dit verband stond los van bekende risicofactoren voor deze aandoeningen en de sociaaleconomische status van de patiënten.

Bron

Vedin O, Hagström E, Budaj A, et al. Tooth loss is independently associated with poor outcomes in stable coronary heart disease. Eur J Prev Cardiol 2015 Dec 16. pii: 2047487315621978. [Epub ahead of print]

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.